(tokenization, lexical analysis, , ) – , , , , , .

 

 

 

 

! ? ? ! . !


:
c||